Skolene gir også tilbud om sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer- SFO på den enkelte skole og det er egne satser. Kontakt aktuell skole for informasjon.