Opptak skjer ved søknad til skolen, og eleven beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp av de foresatte.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men skal gi en trygg oppholdsplass hvor barna skal få omsorg, utvikle sosial kompetanse og oppleve fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet