Besøksadresse: Sjøgata 15, 8006 Bodø
Tlf. 75 55 54 41
Mail: sentrum.familiesenter@bodo.kommune.no

Postadresse: Bodø kommune, Helsestasjon, skole - og migrasjonshelsetjenesten, Postboks 319, 8001 Bodø.

Følg oss på Facebook.

Åpningstid: Mandag - torsdag kl 08:00 - 15:00
Telefontid: Mandag - torsdag kl 08:30 - 11:00 og 13:00 - 15:00
Drop-in veietid: Mandag kl 13:30 - 14:30
Åpen barnehage:  Tirsdag og onsdag  kl 08:30 - 13:30


(Postnr. 8001-8008, 8013, 8070-8071, 8073-8075, 8095, 8097-8098)