Du vil få oppnevnt en koordinator/kontaktperson som vi gi deg veiledning og følge deg opp.