• Som frivillig får du gleden av å være til stede for et annet menneske, oppleve at andre setter pris på deg og gleder seg til DU kommer på besøk. 
  • Du får mulighet til å bruke deg selv og dine interesser, og få ny læring og kunnskap. 
  • Du kommer inn i et sosialt fellesskap med andre frivillige. 
  • Du får invitasjon til å delta på tilstelninger/arrangementer i virksomhetene.
  • Vi jobber sammen for å skape gode dager - hver dag!