HPV-vaksine timebestilling

Har du tidligere takket nei til HPV-vaksine?

Kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, men som ombestemmer seg, kan benytte tilbudet om gratis HPV-vaksine. Det gjelder også de som har påbegynt HPV-vaksinasjon, men ikke fått alle tre dosene.

Elever i ungdomsskole og videregående skole vil få tilbud om vaksinasjon via skolehelsetjenesten. Dette gjelder både de som ikke er vaksinert tidligere og de som har påbegynt vaksinasjonsprogrammet, men ikke fullført programmet (tre doser). Følg med på skolens informasjonstavler/ - skjermer.

Informasjon om HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 eller senere får fra november 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Du må starte vaksineringen før utgangen av 2018.

Du får vaksinen i den kommunen du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å være folkeregistrert i kommunen for å få vaksinen. Vaksinasjonsprogrammet består av tre vaksinedoser. Minimumsintervall mellom dosene er 1 måned mellom dose en og to, 5 måneder mellom dose to og tre.

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Hvert år får ca 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65–100 kvinner dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. Viruset er seksuelt overførbart.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Etter denne perioden vil vaksinene koste i ca. 4000 kr og i tillegg kommer en konsultasjonspris.

Om viruset og vaksinen.

Fra høsten 2018 vil gutter i 7. klasse få tilbud om HPV vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Eldre gutter og menn kan ta vaksinen, men må betale selv.

HPV-vaksine for kvinner født før 1991 og menn

Personer som ikke kommer inn under opphentingsprogrammet, kvinner født før 1991, og menn som ønsker HPV-vaksine kan bestille ordinær time til vaksinering på telefon 75 55 54 75.

Gratis HPV vaksine til andre grupper

Det tilbys gratis HPV vaksine en begrenset periode til følgende grupper:

  • Menn som har sex med menn 
  • Rusavhengige
  • Sexarbeidere
  • Kvinner som har hatt celleforandringer

Oppstart må skje senest januar 2019. Vaksinen må tas 3 ganger. Alle tre doser må være satt innen utgangen av juni 2019. Først til mølla!

All vaksinering skjer på Vaksinasjon- og smittevernkontoret