Her har vi et mangfold av muligheter for deg som vil delta i vårt fellesskap. Dette er et tilbud for deg som er mellom 18 og 70 år som ønsker å bedre den psykiske helsen. Blir du med på laget?

 

Villa Vekst

 • et møtested for mennesker mellom 18 og 70 år som sliter med psykiske problemer
 • et sted for vekst og utvikling
 • et sted for deg som ønsker å bedre din livskvalitet, få en meningsfull hverdag samt økt deltakelse i samfunnet.
 • tilrettelegging for ulike aktiviteter i fellesskap med andre
 • fokus på brukermedvirkning og et ønske om sammen med deg å skape et trygt og aktiviserende tilbud.
 • et sted der mennesker kan være en ressurs for hverandre i et likeverdig miljø med fokus på samarbeid.

 

Aktiviteter

 • sosialt samvær
 • kafè
 • samtalegrupper
 • trening på Sky Fitness
 • opplevelsesturer
 • turer i skog og mark
 • bowling
 • kulturelle opplevelser
 • ballspill
 • hobbyaktiviteter
 • musikkaktiviteter
 • malegruppe
 • ulike kurs
 • måltider