I vårt kystklima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.

Huseiers ansvar

Det er huseiers ansvar å fjerne snø og is på fortau utenfor eiendommen samt å sikre og gardere mot takras.

Dette framgår av Politivedtektene for Bodø kommune, Kapittel IV. Renhold på offentlig sted.

Gårdeiere, og styrene i sameier og borettslag, plikter å sikre sine bygg mot takras. Istapper og taksnø må fjernes før den med knusende kraft kommer ned med tyngdekraften. Hvis ikke kan de risikere både erstatnings- og straffansvar. Ansvaret betyr at man fortløpende må foreta kontroll, og straks sette opp midlertidige avsperringer så snart det foreligger fare, inntil en får ryddet opp og fjernet faren. Avsperringene må fjernes så snart det er ryddet opp.