Meld feil om manglende brøyting eller behov for strøing