Transport av snø til havet er kostbart. I boligfelt og enkelte gater i byen vil det ved store snøfall bli brukt snøfres i tillegg til plog/skjær for å holde god standard på vinterveiene. Vi vil prøve å unngå å frese snø i innkjørslene, men det må påregnes snø på privat tomt 2 - 3 meter fra veien. Entreprenører som har rydding av private veier og plasser må ikke lagre snø på kommunal tomt, for eksempel skoleplasser, barnehager og arealer/deponier i tilknytning til veien.