Mange boligfelt og trange bygater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Byfortetning og flere biler pr. husstand medfører store utfordringer. Forviss deg om at bilen står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene.

I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunken først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken i fortau- og veiareal.