Greiner som henger ut over vei og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene og renovasjonsbiler, som får skadet speil og frontruter. For andre brukere av vei og fortau, som blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre store skader. Huseier er etter Vegloven/Naboloven pliktig til å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen.

Vi håper at du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet ved å etterkomme brosjyren for klipp av hekk og busker, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelige i vinter.

Brosjyren for klipp av hekk og busker finner du her. (PDF, 3MB)