Når eiendommer skal tilkobles kommunalt vann og avløp må det søkes om tilkobling og utføring av sanitæranlegg via entreprenørportalen. Her følger en fullstendig oversikt over hva du kan søke om gjennom entreprenørportalen :

  • Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
  • Avslutte/plugge tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Midlertidig tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  • Utslippstillatelser (private avløpsanlegg)
  • Melding om utført arbeid etter pålegg
  • Ferdigmelding- melding om utført vann og avløpsarbeid.

Søknader kan kun fylles ut og sendes inn av foretak registrert i entreprenørportalen. Se informasjon om Foretaksregistrering.

Skal du legge vann- og avløpsledninger over annen manns grunn, må en avtale om ledningsrettigheter (PDF, 51KB) utfylles av deg som hjemmelshaver og den aktuelle grunneieren. Avtalen må signeres av begge parter. Det anbefales at rettigheten tinglyses på berørte grunneiendomer.

For søknader om sanitæranlegg skal det vedlegges fullstendig situasjonskart som viser plassering av vann- og avløpsledninger samt tilhørende installasjoner. I entreprenørportalen kan du tegne direkte inn i løsningen eller du kan laste opp eget vedlegg.   

Ved bruk av følgende link kan du hente kartgrunnlag for eget vedlegg Bodø kartportal