Når eiendommer skal tilkobles kommunalt vann og avløp må det søkes om tilkobling og utføring av sanitæranlegg via entreprenørportalen

Det gjøres oppmerksom på at det er kun virksomheter som er registrert i entreprenørportalen som kan søke.

Bodø kommune stiller ufravikelig krav om svennebrev som rørlegger for det relevante arbeidsområdet. I søknader knyttet til sanitæranlegg må derfor ansvarlig utførende rørlegger/rørleggerfirma for det relevante arbeidsområdet oppgis.