For søknader om sanitæranlegg skal det vedlegges fullstendig situasjonskart over plassering av vann- og avløpsledninger samt tilhørende installasjoner. I entreprenørportalen kan du tegne direkte inn i løsningen eller du kan laste opp eget vedlegg.   

Ved bruk av følgende link kan du hente kartgrunnlag for eget vedlegg Bodø kartportal