Skal du legge stikkledninger over annen manns grunn må en avtale om ledningsrettigheter (PDF, 51KB) utfylles av deg som hjemmelshaver og den aktuelle grunneieren. Avtalen må signeres av begge parter.

Vi anbefaler at rettigheten tinglyses på berørte grunneiendomer.