Hvordan fungerer tømmeordningen?

I Bodø kommune er det innført tvungen tømming gjennom kommunal tømmeordning jamfør Forskrift om tvungen tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Bodø kommune, Nordland. Den kan du lese her.

Septik bolig – tømming hvert 2. år.

Septik fritidsbolig – tømming hvert 4. år.

Minirenseanlegg - tømming hvert år.

Tette tank - tømming hvert år.

Dersom du har behov for tømming utover dette påløper det ekstra kostander.

Når tømmes min tank?

Tømming av septik for bolig og fritidsbolig utføres normalt mellom august-oktober.

Tømming av tett tank og minirenseanlegg foregår fra mars-oktober årlig.
Tette tanker og minirenseanlegg har ulik tømmefrekvens på grunn av både størrelse og bruk. Derfor du melde ditt behov for tømming på forhånd til følgende e-post:
privateavlop@bodo.kommune.no.

Det er viktig at du følger med på nivået i din tette tank slik at den ikke blir overfylt før neste mulighet til tømming foreligger.

Det tømmes normalt ikke tanker mellom november-februar, med mindre det er behov for nødtømming, dette medfører ekstra kostand.

Har du ikke fått tømming av kommunen?

Dersom din tank tidligere ikke har vært tømt gjennom Bodø kommune bør du ta kontakt. Da kan det være at kommunen ikke har ditt anlegg registrert.

Hva koster tømmingen?

Oversikt over gebyrer finner du her.

Har du spørsmål som gjelder tømming av ditt private avløpsanlegg?

Ta gjerne kontakt på: privateavlop@bodo.kommune.no