• Sette deg inn i utslippstillatelsen fra kommunen. Her framgår relevant informasjon og vilkår som gjelder for ditt anlegg.  
   
 • Ha kjennskap til og sørge for at anlegget driftes og vedlikeholdes slik at det fungerer forskriftsmessig.  
   
 • Gi tømmefirma og servicefirma adgang til anlegget.  
   
 • Sørge for at tømming og service blir utført regelmessig. 
   
 • Følge opp ev. tilbakemeldinger fra tømmefirma, servicepersonell eller kommunen.  
   
 • Sikre alle lokk på en tilfredsstillende måte.  
   
 • Overføre rettigheter og plikter til ny eier ved salg av eiendom.  
   
 • Sørge for å ha relevant dokumentasjon om anlegget ved tilsyn fra kommunen.  
   
 • Sørge for skriftlig og tinglyst avtale for fellesanlegg og anlegg på annen manns grunn.