Lov og forskrift

Veiledere og dimensjoneringskriterier for de enkelte løsningene er beskrevet i VA/Miljø-bladene: 

Se også følgende nettsider for veiledning til etablering av privat avløpsanlegg: