Søknader om utslippstillatelse sendes inn via entreprenørportalen.

Søknaden kan kun fylles ut og sendes inn av foretak registrert i entreprenørportalen til Bodø kommune. Info om foretaksregistrering.