Når anlegget er ferdig bygget skal det sendes inn ferdigmelding. Først når ferdigmelding er mottatt hos kommunen vil du ha et gyldig utslipp og saken avsluttes. Anlegget vil ikke bli tømt gjennom kommunal tømmeordning før ferdigmelding er sendt til kommunen.