• Kjenne til plassering av private stikkledninger, utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg
   
 • Vedlikeholde det private anlegget (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseide private stikkledninger til og med tilkoblingen på kommunens hovedledning)
   
 • Å sikre at private vann- og avløpsanlegg blir installert og vedlikeholdt av godkjent foretak
   
 • Utbedre eventuelle lekkasjer/feil på private anlegg
   
 • Er rørene i huset/leiligheten av galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør du vurdere å skifte ut disse
   
 • Dersom det oppstår lekkasje på en felles privat stikkledning har de tilkoblede husstandene et felles vedlikeholdsansvar. Sjekk hvem du eventuelt deler stikkledning med, og tilstand på den
   
 • Dersom tilstanden på rør og stikkledninger er ukjent kan du bestille tilstandsrapport og filming av rørene. Ta kontakt med autorisert rørlegger
   
 • Sikre byggets vannforsyning mot tilbakeslag til offentlig nett i henhold til gjeldende regler
   
 • Varsle om uregelmessigheter i forsyningssystemet
   
 • Være påpasselig med hva du heller/kaster i avløpet (se på fettvett.no og dovett.no)