Opplever du feil med vannforsyningen eller avløpssystemet?

Har du en mistanke om en vannlekkasje eller at avløpet er tett? Ta kontakt med Bodø kommune først. Bodø kommune vil da undersøke kommunalt ledningsnett i ditt område for å utelukke at feilen befinner seg på kommunalt ledningsnett.

Personell fra vann- og avløpsavdelingen er tilgjengelig døgnet rundt. Kontaktinfo finnes til høyre på denne siden.

Dersom det etter undersøkelser av kommunen er grunn til å tro at det er feil på din private stikkledning må du kontakte en fagkyndig. Kostnadene til kontroll og eventuell reparasjon av privat stikkledning er eiers ansvar. Ved feil på privat vann- eller avløpsledning oppfordres du alltid til å ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Dersom du er sikker på at feilen befinner seg i din private stikkledning bør du kontakte privat aktør for å løse problemet.

Ved akutte feil som må rettes med en gang utenom arbeidstid skal du ta kontakt med brannvakta. Øvrige feil meldes enten via servicetorget eller gjennom linken over «Her kan du melde feil på vann og avløp og se driftsmeldinger».

Varsling via SMS og telefon?

Visste du at du kan motta varsel per telefon i forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd og lignende? Følg linken for å registrere deg på aktuell adresse som du trenger varsling for. Varsling via SMS og telefon

Du kan lese mer om forholdet mellom deg som abonnent og kommunen her