NOE FEIL MED VANNFORSYNINGEN eller avløpet?

Kontakt alltid oss i Bodø kommune først!

Har du en mistanke om en vannlekkasje eller tilstopping på avløp? Ta kontakt med Bodø kommune først. Bodø kommune vil da undersøke kommunal ledning i ditt område for å utelukke at feilen ikke befinner seg på kommunalt nett.

Personell fra vann- og avløpsavdelingen er tilgjengelig døgnet rundt. Kontaktinfo finnes til høyre på denne siden.

Dersom det etter undersøkelser av kommunen er grunn til å tro at det er feil på din private stikkledning må du kontakte en fagkyndig. Kostnadene til kontroll og eventuell reparasjon av privat stikkledning er eiers ansvar. Ved feil på privat vann- eller avløpsledning oppfordres du alltid til å ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Dersom du er sikker på at feilen befinner seg i din private stikkledning bør du kontakte privat aktør for å løse problemet.