Av og til oppstår det feil på det kommunale ledningsnettet, og i enkelte tilfeller kan dette medføre oversvømmelser i private boliger. Det gjøres oppmerksom på at feilen også kan befinne seg på din private stikkledning for vann eller avløp.

For å begrense skadene kan du gjøre følgende:

  • Ta kontakt med Bodø kommune (75 55 50 00) for å få undersøkt kommunale vann- og avløpsledninger i området.
  • Henvendelser utenom ordinær arbeidstid rettes Brannvakta (75 54 68 50).
  • Begrens skadeomfanget ved for eksempel å flytte bort møbler og annet som kan komme til skade.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt. De vil fortelle deg hva du bør foreta deg videre blant annet med hensyn til skadeberegning osv.