Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd og lignende, vil det gå ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Når du tar telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.

På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Ikke blitt varslet?

Er ikke du blitt varslet kan dette skyldes at du har hemmelig nummer, at din telefon er reservert mot nummeropplysning og oppføring i telefondatabaser, eller at din telefon ikke er registrert på adressen.

For at du skal bli varslet om driftshendelser som omhandler din adresse/eiendom må du derfor gå inn på nettsiden  varslemeg.no og registrere inn det nummeret du ønsker å bli varslet på. Her kan du også sjekke dagens varslinger. Dersom du er bostedsregistrert på normalt vis og er registrert i telefonkatalogen vil du bli varslet uten at du trenger å foreta deg noe. Det er også mulig å registrere flere adresser på samme telefonnummer.

Det samme gjelder bedrifter som ønsker å bli varslet på et spesielt nummer, eksempelvis ansvarlig vaktmester eller annen driftsansvarlig person. Hvis ikke kan en risikere at varslingen går til et ubetjent sentralbord.

Planlagte vannavstengninger som berører kritiske abonnenter vil fortsatt bli varslet særskilt.
Mer informasjon kan fås hos servicetorget.