Bodø kommune disponerer to muligheter for vannuttak. En på Maskinisten pumpestasjon og en på pumpestasjon til Tuv/Evjen. Disse registreres som vanlige abonnenter der de enkelte får leie sin egen vannmåler.

Abonennter får egen nøkkel til både uttaksskap og til sin egen vannmåler.
Ved interresse kan du henvende deg til: 

Fagleder