Forurensingsforskriften gir kommunene rett til å selv bestemme om avfallskvern skal være tillatt eller ikke. Bodø kommune har i likhet med de fleste andre kommunene i Norge valgt å ikke tillate avfallskvern.

Det fleste husene i Bodø kommune er tilknyttet kommunalt avløpsrør som samlet ender opp i et av flere renseanlegg. Alt av mat eller andre organiske materialer er mat for uønskede vesen som lever under bakken. Det er også et problem at mat som råtner i rørene danner den giftige gassen hydrogensulfid (H2S).

Det beste vi kan gjøre er å følge hovedregelen for toalettet og bare sende tiss, bæsj og dopapir videre ut av huset vårt. Alt annet skal sorteres som søppel.