Bodø kommune har totalt 7 renseanlegg, 13 slamavskillere og ca. 80 pumpestasjoner som sørger for å samle, frakte og rense avløpsvannet fra husstander og næring. Totalt 521 km med avløpsnett fordelt over hele kommunen.

Husk!

Matavfall, fett, våtservietter, bomullsdotter, hår, q-tips og andre ting og skal ikke skylles ned ned i do eller kjøkkenvasken. Dette kan sette seg fast i rørene og skape problemer på pumpe- og rensestasjonene. I tillegg kan det føre til tette rør og oversvømmelser både hos deg selv og andre.

Her kan du lese mer om do-vett

Her kan du lese mer om fett-vett