Bodø kommune har gjort kun én endring til KS sin utgave. Endringen finnes i KS sine administrative bestemmelser kap. 1.3 (Privat vann- og avløpsanlegg, andre punkt).

Det fremstår i KS sin utgave, angående minimumskvalifikasjoner for det relevante arbeidsområdet at: «Fagbrev innen veg- og anleggsfaget eller anleggsmaskinførerfaget, samt ADK1-sertifikat» er tilstrekkelig kvalifikasjon for å kunne arbeide med sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Bodø kommune stiller ufravikelig krav om svennebrev som rørlegger for det relevante arbeidsområdet.