Regelverket som KS har utarbeidet består av administrative og tekniske bestemmelser, utgitt i hvert sitt hefte. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Norsk Vann har, sammen med KS, gitt økonomisk støtte til Kommuneforlaget, slik at de administrative bestemmelsene er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave.

De tekniske bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget, se nærmere omtale på bestillingssiden. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig på Servicetorget (Postgården) for gjennomsyn.