Du skal benytte kommunens søknadsskjema

Legg merke til at du kan søke selv, men at det skal legges ved dokumentasjon fra fagkyndige. Du kan også få et firma med tilstrekkelig kompetanse til å søke for deg.