De som må teste seg for tuberkulose

  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter.
  • Arbeidsgivere som ansetter personer fra et land med høy forekomst av tuberkulose må ta kontakt med oss for å sikre at tuberkulosekontroll blir gjennomført.

Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Time for tuberkulosekontroll

Om undersøkelsen

Du vil få en samtale med helsesykepleier. Ved behov blir du henvist til lungerøntgen og eventuelt en blodprøve.

Pris

  • Gratis for arbeidsinnvandrere og familiegjenforente.
  • Kr 200,- for andre.