Forebygging av pneumokokksykdom (lungebetennelse) hos personer over 2 år med sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.