Fra 01.06.2018 gis det ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell eller studenter i helsefag.

Den viktigste grunnen for dette er at risikoen for tuberkulosesykdom i denne gruppen er svært lav. Dette er i tråd med anbefalinger for BCG-vaksinasjon i andre land med lav forekomst av tuberkulose.

Informasjonsskriv fra Folkehelseinstituttet (PDF, 434KB)