Søker: Mørkvedbukta AS
Org.nr: 985 574 979

Søknaden gjelder: Produksjon av torsk
Omsøkt størrelse: 6 mill. stk.

Lokalitet: Mørkvedbukta
Koordinater: N 66°16.197' Ø 14°33.696'

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.no
Tlf. 75 55 48 12

Søknaden kan lastes ned her (PDF, 6MB)