KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Bodø kommune

Søker: Nord Universitetet

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for produksjon av Sebrafisk

Søkt størrelse: 10 kg

Lokalitet: Noatun

Koordinater:   Midtpunkt anlegg: N 67°17.300` Ø 14°33.767`

Kontaktadresse: Dagrun.bergli@bodo.kommune.no Tlf. 476 22 195 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på Bodø kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og

oversendes kommunen innen 4 uker fra denne

kunngjøringen.  postmottak@bodo.kommune.no 

For mer informasjon angående generell saksgang se nettadresse: