Dette gjelder transport av

  • hjelpemidler fra kommunens lokaler og til private adresser og
  • når kommunen transporterer hjelpemidler fra private adresser tilbake til kommunalt lager eller NAV Hjelpemiddelsentral.

Det er kun transporten som aktiverer egenbetaling.

Brukere av hjelpemidler er velkommen til å hente og levere hjelpemidler kostnadsfritt i våre lokaler i Burøyveien 12 B, mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom kl 08:00-15:00.

Pris:

  • Transport av små hjelpemidler som rullestol, rullator o.l.: kr 130,- pr tur
  • Transport av større hjelpemidler som sykeseng, stol med oppreisningsfunksjon o. l: kr 230,- pr tur

Ved spørsmål kan Hjelpemiddelteamet kontaktes

 

Vedtatt av bystyret 08.12.2022 PS 174/22