Avinor og Bodø kommune har under utarbeiding en reguleringsplan for uttak av steinmasser på Kvalvikodden. Planleggingen skal avklare om massene kan nyttes til utfylling og bygging av ny rullebane i Bodø. Det er meldt oppstart av planarbeidet og informasjon finnes her:

https://bodo.kommune.no/planprosesser/varsel-om-oppstart-detaljregulering-for-kvalvikodden

Det skal også gjennomføres et forsøk på Kvalvikodden for å teste kvaliteten på massene.

Det var planlagt et informasjonsmøte om saken som ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Bodø kommune og Avinor planlegger et nytt informasjonsmøte om saken i første uken av juni. I møtet vil det bli informert om fagrapporter som blir utarbeidet innenfor temaene:

  • Trafikk
  • Støy
  • Støv
  • Skred, ras og rystelser ved sprenging
  • Farled

Videre blir det informert om gjennomføringen av testforsøket. Søknad om gjennomføring av testforsøket er til behandling.

Det er ennå ikke avklart om møtet kan gjennomføres på digital plattform eller som et vanlig møte. Vi kommer tilbake til dato og gjennomføring av møtet. Alle med adresse eller eiendom i Kvalvika vil bli informert direkte og i god tid om møtet.