Bodø bystyre vedtok 15.06.2023 å sende forslag til revidert forskrift om godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Bodø kommune på høring.

 

Høringsnotat

Høringsnotat - revidering av Bodø kommunes forskrift om godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte. (PDF, 131KB)

 

Høringsfrist

Høringsfristen er 01.08.2023.

Høringsinnspill sendes til polsek@bodo.kommune.no