Høring av søknad om ny 132 kV ledning Saltstraumen-Sundsfjord - Bodø kommune (bodo.kommune.no)

Det vil i forbindelse med høringen bli avholdt ett informasjonsmøte i Nygårdsjøen 24. mai.