For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviser Bolig for velferd.

Ved valg av aktør/ prosjekt vil Bodø kommune vektlegge:

  • tidspunkt for ferdigstillelse
  • beskrivelse av utleieselskapet
  • kvalitet- og boligstandard
  • husleienivå
  • boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage og offentlig transport
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø

Leverandører må selv skaffe tomt til prosjektene.