Vi lagrer ulike typer personopplysninger i ulik grad i meldingstjenesten.

Profilopplysninger

Dine profilopplysninger er alle opplysninger du kan se på siden «Min
profil» i meldingstjenesten. Disse lagres i tjenesten så lenge du har en aktiv brukerprofil. Om du ikke har logget inn på 12 måneder og ikke har en pågående sak i tjenesten, vil din
brukerprofil automatisk slettes, sammen med dine personopplysninger.

Helseopplysninger og andre opplysninger

Øvrige opplysninger (for eksempel svar på
skjema, meldinger, filer o.l.) som du eller den ansatte har kommunisert om eller lastet opp i
meldingstjenesten slettes etter 12 måneder fra møtet filen ble sendt i, eller  meldingssamtalen er arkivert. Om din brukerprofil slettes før det, blir disse dataene slettet samtidig.

Logger

Opplysninger som logges for å kunne følge opp adgangshistorikk for dine
personopplysninger lagres i opptil fem år etter at opplysningene ble registrert i loggen.

Personopplysninger som behandles med støtte av ditt samtykke, slettes om du trekker tilbake ditt samtykke. Vær oppmerksom på at hvis du trekker ditt samtykke påvirker ikke dette Bodø kommunes rett til å behandle opplysningene innen samtykke ble trukket.

Uavhengig av Visiba Care/meldingstjenesten er Tildelingskontoret forpliktet til å dokumentere helseopplysninger i din pasientjournal, jamfør helsepersonelloven § 39 og § 40.

Kilde: Personvernærklæring Visiba Care