Er meldingene relevante/nødvendig dokumentasjon i forhold til den hjelp som gis/skal gis vil disse bli arkivert i din pasientjournal.