Dersom du fyller kriteriene og er best tjent med langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsopphold setter vi deg på venteliste dersom det ikke er ledig plass.

Ved ledig plass innenfor rett målgruppe skal alle på venteliste vurderes på lik linje med nye søkere. Ved ledig plass skal den med størst hjelpebehov prioriteres.

Alle enkeltvedtak om langtidsopphold i sykehjem skal være iverksatt innen 2 måneder.