Dersom du er godkjent for langtidsopphold, men står på venteliste skal du få nødvendige tjenester for å sikre forsvarlig helsehjelp i ventetiden.

Tiltak og observasjonsområder skal defineres og dokumenteres.

Ved endring av helsetilstand i ventetiden skal det gjøres en ny vurdering/prioritering.