Ved endring/bedring av funksjon kan du skrives ut fra langtidsopphold, der dette vurderes som faglig forsvarlig. Dette skjer i dialog med deg og evt. dine pårørende.