Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når du kan forvente svar, jf. forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.