Bystyret har vedtatt at det skal betales månedsleie for trygghetsalarm fra 1.1.2024.  

Unntaket er når døralarm tilknyttet trygghetsalarm monteres. Dette kan være aktuelt til personer som er desorientert for tid på døgnet, har kognitiv svikt, har vanskelig for å orientere seg i omgivelser utenfor hjemmet og går ut sen kveld/natt. 

Da defineres alarmen som helsehjelp og er gratis.