Korttidsavdelingen og Tildelingskontoret er i løpende dialog under oppholdet og hjelpebehovet blir vurdert før utreise. Du trenger ikke ta kontakt med Tildelingskontoret selv.