Har du signert og levert bruksavtalen? 

Sammen med vedtaket fikk du to eksemplarer av bruksavtalen. Den ene må signeres og leveres til Hjemmetjenesten. Adressen til hjemmetjenesten står i vedtaket.  

Har hjemmetjenesten fått nøkler? 

Nøkkel til boligen din må leveres til hjemmetjenesten sammen med signert bruksavtale. 

 

Når du har levert bruksavtale og nøkler bestilles montering av trygghetsalarm. Montør tar kontakt for å avtale tidspunkt.